Financial Issues and Student Services

Teresa López

t.lopez@ugc-etsea.udl.es

Administrative Issues

Ester Serra

ester.serra@udl.cat

Academic Contact Person

Jose Antonio Bonet

jantonio.bonet@udl.cat

Postal Address

Universitat de Lleida

Escola Tècnica Superior d’Enginyeria Agraria

Avda. Alcalde Rovira Roure, 191

25198 - LLEIDA, Cataluña
Spain